Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

321831 28 a) 35 · 35 · 35 · 35

.

5.

1

AICO

WIN

Hướng dẫn

– Ở câu (a) các phân số có cùng mẫu số nên ta chỉ so sánh tử số 1 rồi xếp theo thứ tự. – Ở câu (b) chúng ta quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh tử số các phân số. Xếp theo thứ tự.

Giải a) Vì mẫu số giống nhau nên ta chỉ việc so sánh tử số. Từ số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

122 A 18 28 Vì 18 – 28 – 31 – 32 nên

31 32 S < 35 35 35

  1. b) Đưa phân số về cùng mẫu số để tiện so sánh:

MSC : 12 (12 đều chia hết cho 3 , 4 , 6 , 12) Tach. 2. 2 x 4 Ta có: 3 = 3 x 4

  1. 3_ 3 x 3 9

12 4 4 x 3 – 12 5 5 x2 10

, giữ nguyên 6 6 x 2

8 9 10 Vì 1 < 8 – 9 – 10 nên < 5 < b < 9

X

2

3

Vậy

iz <

<

3

< 7

7

11

  1. Tính:
  2. a) 32.5 al 4 * 3 * 12

3 2

Oslor slot

  1. b) ģ io -32 2) 15. 3×3

or!

16.8*

Hướng dẫn

| Chúng ta thực hiện các phép tính của các phân số theo quy tắc như đã học ở lớp 4 (hoặc từ trái sang phải).

Giải 3 2 5 ma

C = 12 (vì 12 chia hết cho 4 và 3) ^4 * 3 * 12′

3×3 2×4 5 9 + 8 + 5 22 11 4 3 12 4×3 3×4 12 12 12 6

IN WIN

3 2 5 3×3 + 2*4 + — 125 126

+

+

=

+

+

=

7 8 7 8

7 16 7 16

11 32′

A, MSC = 32 (vì 32 chia hết cho 8 ; 16 và 32) 11 7×4 7 2 11 28 – 14 — 11 3 328×4 16 x 2 32 32 32

3 c) –

2 5

8 x Ø x $

7 * 2 * 8

1 7

15 16

:-

3 8

X —

3 4

15 16

X

8 3

X

3 4

=

15 x 8 x 8 2x 8 x 8 x 4

15 x 4

15 8

2

3

10

  1. Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có 2 diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn – Ta cần đổi từ ha o mo trước khi giải bài toán. – Từ dữ kiện bài toán ta có:

Diện tích hồ nước = x diện tích khu nghỉ mát

3

10

– Thực hiện phép toán ta sẽ có được kết quả cần tìm.

Giải

Sơ đồ bài toán

Bài giải 5ha

5 ha = 50 000 m2 Khu nghỉ +++++++++- Diện tích hồ nước là:

? ha Hồ nước –

50000 x = 15000 (m2)

10

| Đáp số: 15 000m”. 4. Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố | hơn con 30 tuổi.

Hướng dẫn

Theo dữ kiện bài toán ta có: + Tuổi bố “gấp 4 lần” tuổi con tức tuổi bố chiếm 4 phần, thì tuổi con chiếm 1 phần.

+ Bố hơn con 30 tuổi tức ta biết được hiệu giữa tuổi bố và tuổi con. – Bài toán dẫn ta đến cách tìm 2 số khi biết hiệu, tỉ số. Do đó:

+ Trước tiên, ta cần tìm hiệu số phần bằng nhau là bao nhiêu. + Tiếp đó, ta có:

Tuổi bố = (hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần thể hiện tuổi bố Tuổi con = tuổi bố – hiệu

Giải

Tóm tắt

Con

? tuổi

Bố

— —

? tuổi

– – — | 30 tuổi

Bài giải Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần) Tuổi bố là:

30 : 3 x 4 = 40 (tuổi) Tuổi con là: 30 : 3 x 1 = 10 (tuổi) Đáp số: Con 10 tuổi,

Bố 40 tuổi.

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 30. Luyện tập chung ôn tập các phép tính của phân số
Đánh giá bài viết
News Reporter