Bài 97: Bảng nhân 5

Bài 97: Bảng nhân 5

Bài 97 BẢNG NH N 5
5 x 10 = 50
X
X
X
5*1 =
I. CẦN NHỚ 5×1 = 5
5 x 4 = 20 5 x 7 = 35 5 x 2 = 10
5 5 = 25 5 x 8 = 40 5 x 3 = 15
5×6 = 30 5 x 9 = 45 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 5 x 3 =
5 x 2 =
5 x 10 = 5*5 =
5 * 4 =
5×9 = 5×7 =
5 x 6 =
5 x 8 =
Giải 5 x 3 = 15
5 x 10
5 x 10 = 50 5 x 5 = 25
5 x 4 =
5×9 = 45 5 x 7 = 35
5 x6 = 30 5 x 8 = 40 2. Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày? Tóm tắt: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm: 5 ngày 4 tuần lễ mẹ đi làm : ? ngày
Giải số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ:
5 x 4 = 20 (ngày)
5 x 1 = 5
Đáp số: 20 ngày
16 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
3. Đếm thêm 5 rồi điền số thích hợp vào ô trống: | 5 10 15 |
Giải 15 10 15 20 25 30
35
40
45
50
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. số l?
a) 5 _*3»O; 5_*60; 5—_*8nO
b) 5 _*2 +10 ; 5_*70_-80 2. Mỗi ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 6 ngôi sao có bao nhiêu cánh?
Đáp số: 30 cánh GIẢI BÀI 5s

Bài 97: Bảng nhân 5
Đánh giá bài viết