Bài 89 (tr. 93 SGK)

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) (-1346) . 17;       

b) 39 . (-152);             

c) (-1909) . (-75).

Giải:

a) (- 1356).17 = -23052;

b) 39.(- 152) = -5928;

c) (- 1909).(- 75) = 143175.

Giaibai5s.com

Bài 89 (trang 93 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết