Bài 83 v. ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG
1. a) Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?
b) Gọi đường cân nặng mấy ki-lô-gam? c) Lan cân nặng bao nhiêu mấy ki-lô-gam?
Duang
5kg
. 30kg
0
Giải a) Con vịt cân nặng 3kg.
b) Gọi đường cân nặng 4kg. c) Lan cân nặng 30kg. 2. Xem lịch rồi cho biết:
a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào? b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ năm? c) Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ bảy? Em được nghỉ các
ngày chủ nhật và các ngày thứ bảy, như vậy trong tháng 12 em được nghỉ bao nhiêu ngày?
27
Thứ hai Thứ ba Thứ tự Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tự Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
12
110 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Giải
a) Tháng 10 có 31 ngày. | b) Tháng 11 có 30 ngày. Có 4 ngày chủ nhật.
Có 5 ngày chủ nhật. Đó là các ngày 5, 12, 19, 26. Đó là các ngày 2, 9, 16, 23 và 30.
Có 4 ngày thứ năm. c) Tháng 12 có 31 ngày.
– Có 4 ngày chủ nhật. – Có 4 ngày thứ bảy.
Như vậy trong tháng 12 em được nghỉ 8 ngày. 3. Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết: a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy? b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ mấy?
Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy? Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ mấy? c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy? Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ mấy?
Giải a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ tư.
| Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ sáu. b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ năm.
Ngày 30 tháng 11 là ngày chủ nhật. c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ sáu.
Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ ba. 4. a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ?
b) Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ?
7
6
6
5
Giải
a) Các bạn chào cờ lúc 7 giờ. b) Các bạn tập thể dục lúc 9 giờ.
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 111

Bài 83: Ôn tập về đo lường
Đánh giá bài viết