Bài 7 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Giải:

Trên tia AB vẽ điểm M sao cho: AM = 7:2 = 3,5 (cm).

Giaibai5s.com

Bài 7 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết