Bài 7 (trang 104 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Đố:  Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không ?  

Giải:

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.

Giaibai5s.com

Bài 7 (trang 104 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết