I. Nội dung của chương

Chương “Các số trong phạm vi 1000” gồm có bốn vấn đề sau :

1. Đọc, viết, phân tích, so sánh số trong phạm vi 1000.

2. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

3. Mét (m), ki-lô-mét (km), mi-li-mét (mm).

4. Tiền Việt Nam.

II. Yêu cầu

Sau khi học xong 23 tiết (4 tuần rưỡi) của chương này, trẻ phải :

1. Biết đọc, viết, phân tích, so sánh số trong phạm vi 1000.

2. Biết cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

3. Biết được độ lớn, tên gọi, kí hiệu của các đơn vị đo độ dài : m, km, mm và ghi nhớ được các mối quan hệ : 1m = 100cm, 1m = 10dm, 1m = 1000mm, 1km = 1000m.

Biết sử dụng thước để đo độ dài.

4. Nhận biết được các đồng tiền Việt Nam không quá 1000 đồng.

III. Cách kiểm tra để biết trẻ đã đạt yêu cầu chưa

Yêu cầu 1:

a) Khi PH đọc (viết) một số có ba chữ số thì trẻ viết (đọc) được.

b) Khi PH yêu cầu so sánh hai số có ba chữ số thì trẻ so sánh được.

c) Khi PH hỏi thì trẻ trả lời được :

– 732 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ? (7 trăm, 3 chục, 2 đơn vị)

– Số nào gồm 5 trăm, 4 chục, 5 đơn vị ? (545)

– Viết 694 thành tổng các trăm, các chục, các đơn vị ? (… = 600

+ 90 + 4)

Yêu cầu 2:

Khi PH yêu cầu cộng, trừ hai số có (không quá) ba chữ số bất kì (không nhớ) thì trẻ làm được. Chẳng hạn :

   328 + 451 = ?                         432 + 57 = ?

    976 – 453 = ?                         768 – 63 = ?

Yêu cầu 3:

– Khi PH đọc (viết) các số đo có đơn vị là m, km, mm thì trẻ viết (đọc) được.

– Trẻ đo được các độ dài không quá 5m và biết dùng mắt để ước lượng các độ dài không quá 20cm và 5m.

Yêu cầu 4:

– Trẻ đọc được giá trị các đồng tiền Việt Nam không quá 1000 đồng

– Trẻ biết đổi và sử dụng các đồng tiền Việt Nam không quá 1000 đồng.

Nguồn website giaibai5s.com

Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”-A. Các vấn đề chung
Đánh giá bài viết