Bài 59 (tr. 85 SGK)

Đề bài

Tính nhanh các tổng sau:

a) ;                

b) .

Hướng dẫn:

Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm cặp số giống nhau thành một hiệu.

Giải:

a) (2736 – 75) – 2736

= 2736 – 75 – 2736

= (2736 – 2736) – 75

= 0 – 75 = – 75;

 

b) (- 2002) – (57 – 2002)

= – 2002 – 57 + 2002

= (- 2002 + 2002) – 57

= 0 – 57 = -57.

Giaibai5s.com

Bài 59 (trang 85 sgk Toán 6 tập 1)
4 (80%) 1 vote