Bài 51
32 – 8 = ? I. THỰC HIỆN MẪU
| 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4. 8
viết 4, nhớ 1. 24 • 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính:
22 3
52

82
– be

72
12
5
8
Giải
52
ay 848 82
3o| *y $0/88/
3
55
52
8
64
43
78 72
12
9 27 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 72 và 7;
b) 42 và 6;
Giải a) 72
b) 42
c) 62 và 8.
c)
7
803
65
36
3. Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhân vở? Tóm tắt: Có: 22 nhãn vở.
Cho: 9 nhãn vở. Còn: – nhãn vở?
Giải số nhãn vở Hòa còn lại còn: 22 – 9 = 13 (nhãn vở)
| Đáp số: 13 nhãn vở 4. Tim x: a) x + 7 = 42;
b) 5 + x = 62.
Giải a) x + 7 = 42
b) 5 + x = 62 X = 42-7
= 62 – 5 X = 35
x = 57
X
X
X
70 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính: 52 – 7 =
72 – 5 =
92-8= 2. Tìm x: x + 6 = 22; 4 + x = 42. 3. Bình hái được 22 quả táo. Bình cho bạn 7 quả táo. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu quả táo?
Đáp số: 15 quả

Bài 51: 32 – 8
5 (100%) 1 vote