Bài 48 (trang 121 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Em Hà có một sợi dây . em dùng sợi dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

Giải:

Theo đề bài sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây, nên chiều rộng lớp học sẽ là độ dài của bốn lần sợi dây và 1/5 độ dài sợ dây đó.

(chiều rộng lớp học) = (độ dài sau 4 lần đo) + (1/5 độ dài sợi dây)

Chiều dài của 1/5 sợi dây là: 1,25 . 1/5 = 0,25 m

Chiều rộng lớp học là: 4.1,25 + 0,25 = 5,25 m

Vậy chiều rộng lớp học là 5,25 m.

Giaibai5s.com

Bài 48 (trang 121 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết