Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2,105km = 2105m

2,12dam = 21,2m 35dm = 3,5m 145cm = 1,45m

Than h b) 2,105km2 = 2105000m2

2,12ha = 21200m2 35dm = 0,35m? 145cm = 0,0145m2

A

V

11

<| ? 124 tạ < 12,5 tấn

0,5 tấn > 302kg | 452g < 3,9kg KCN 0,34 tấn = 340kg CH 3. Một xe lửa mỗi giờ đi được 33km.

  1. a) Hỏi trung bình mỗi phút xe lửa đó đi được bao nhiêu mét ? b) Hỏi sau 1 giờ 12 phút xe lửa đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

B Bài giải a) 1 giờ = 60 phút ; 33km = 33 000 (m) Số met xe lửa đi được trong một phút: cho c ác

33000 : 60 = 550 (m) 0,55km = 550m

. b) 1 giờ 12 phút = 72 phút – Số ki-lô-mét xe lửa đó đi được trong 1 giờ 12 phút là: 550 ~ 72 = 39600 (m)

= 39,6 (km) La n CSGT. Đáp số: a) 550m; b) 39,6km. 4. Một ôtô chở 55 bao gạo, mỗi bao gạo, nặng 50kg. Hỏi ôtô chở bao

nhiêu tấn gạo ?

| Bài giải pháp Số ki-lô-gam gạo ôtô đó chở : 50 x 55 = 2750 (kg) = 2,75 (tấn)

Đáp số: 2,75 tấn. GHẾ CHO THUÊ NHÀ

Bài 45. Luyện tập chung đơn vị đo độ dài
Đánh giá bài viết