Bài 44
LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tim x: a) x + 8 = 10
b) x + 7 = 10;
c) 30 + x = 58
Giải a) x + 8 = 10
b) x + 7 = 10; c) 30 + x = 58 X = 10 – 8 x = 10 – 7
X = 58 – 30 x = 2 X = 3
x = 28 2. Tính nhẩm: 9 + 1 =
8 + 2 =
3+ 7 = 10 – 9 =
10 – 8 =
10 – 3 = 10 – 1 =
10 -2 =
10 – 7 =
Giải 9 + 1 = 10
8 + 2 = 10
3 + 7 = 10 10-9 = 1
10 – 8 = 2
10-3 = 7 10 – 1 = 9
10 – 2 = 8
10 – 7 = 3 3. Tính: 10 – 1 – 2 =
10 – 3 – 4 =
10 – 3 – 5 = 10 – 3 =
10 – 7 =
10 – 8 =
Giải 10 -1 -2 = 7
10-3-4 = 3 10 – 3-5 = 2 1Q-3 = 7
10-7 = 3 10 – 8 = 2 4. Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt? Tóm tắt: Có: 45 quả cam và quýt.
Trong đó: 25 quả cam. Hỏi có .. quả quýt?
Giải Số quả quýt có là: 45 – 25 = 20 (quả)
Đáp số: 20 quả Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 61
5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Tìm x, biết: X + 5 = 5 A. X = 5;
B. X = 10;
Giải Khoanh (C) x = 0.
C. X = 0.
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tìm x: a) x + 2 = 12; b) 13 + x = 33; c) 40 + x = 57 2. Vừa gà vừa vịt có 46 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi có bao nhiêu con vịt?
Đáp số: 26 con vịt
Bài 44: Luyện tập
Đánh giá bài viết