Bài 41 (trang 119 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Đo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi  điền vào chỗ trống:

Chiều dài: ………

Chiều rộng: ………

Giải:

Học sinh tự đo theo hai bước nêu trên và ghi lại kết quả đo được.

Giaibai5s.com

Bài 41 (trang 119 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết