Bài 32 (trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6)

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên:

a) 996 + 45 ;                               b) 37 + 198.

Hướng dẫn:

Viết một số hạng trong tổng ban đầu thành tổng của hai số hạng, trong đó một trong hai số hạng mới cộng số hạng còn lại của tổng ban đầu bằng số chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn.

Giải:

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041.

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35+ (2 + 198) = 35 + 200 = 235.

Giaibai5s.com

Bài 32 (trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6)
Đánh giá bài viết