Bài 3 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.

b) Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?

Giải:

Giaibai5s.com

Bài 3 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết