Nguồn website giaibai5s.com

  1. a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 58dm2 = 6m2 + m2 = 6

6mm m2

100 100 19m2 7dm2 = 19m2 +

100

+ 100 m2 = 19_7 m2

43 m2

43dm2 = 100m

  1. b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét vuông:

58 2 58 9cm2 58mm2 = 9cm? +

CI

5 cm?

8

15cm2 8mm2 = 15cm2 + 8 cm2 = 158 cm 48mm = 100 cm

^

V

11

71dam2 25m2 = 7125m 801cm > 8dm2 10mm? 7125m2

80100mm2 80010mm 12km2 5hm? > 125hm? 58m? > 580dm? 1205hm2

5800dm 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của em? 25cm2 = 10 025cm” là:

  1. 125 B. 1025 C. 12 500 (D. 10 025 4. Để lát sàn một căn phòng, người ta dùng vừa hết 200 mảnh gỗ

hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng bao nhiêu mét vuông?

| Bài giải Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật:

80 × 20 = 1600 (cm2) Diện tích căn phòng: 1600 x 200 = 320000 (cm%) = 32 (mo)

Đáp số: 32m*

Bài 26. Luyện tập đơn vị đo diện tích
Đánh giá bài viết