Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1km = 10hm
  2. b) 1mm =

cm

lhm = 10dam

ma

idam = 10m

1cm

1km = 1000m

1mm = =

1000 m

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 148m = 1480dm

89dam = 890m 531dm = 5310cm

76hm = 760dam 92cm = 920mm

247km = 2470hm b) 7000m = 7km

630cm = 63dmed 8500cm = 85m

67 000mm = 67m 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 7km 47m = 7047m

  1. b) 462dm = 46m 2dm 29m 34cm = 2934cm

1372cm = 13m 72cm lcm 3mm = 13mm

4037m = 4km 37mm 4. Đường bộ từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1719km,

trong đó quãng đường từ Hà Nội đến Huế dài 654km và quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng dài 103km. Hỏi: a) Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét ? b) Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

| Bài giải Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài:

654 + 103 = 757 (km) Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài : 1719 – 757 = 962 (km)

Đáp số: a) 757km; b) 962km.

Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
5 (100%) 1 vote