Bài 2 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Giải:

Giaibai5s.com

Bài 2 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết