A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

  • Khi ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng, ta nói ba điểm A, B, C thẳng hàng.
  • Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc một đường thẳng, ta nói ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Chú ý: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Trên hình vẽ:

  • Điểm C nằm giữa hai điểm A, B
  • Hai điểm B, C nằm cùng phía đối với điểm A, hai điểm A, C nằm cùng phía đối với điểm B.
  • Hai điểm A, B nằm khác phía đối với điểm C.

$2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

– Khi ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng, ta nói ba điểm A, B, C thẳng hàng. – Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc một đường thẳng, ta nói ba điểm A, B, C không thẳng hàng Chú ý : Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Trên hình vẽ :

À + Điểm C nằm giữa hai điểm A, B + Hai điểm B, C nằm cùng phía đối với điểm A, hai điểm A, C nằm cùng phía đối với điểm B. + Hai điểm A, B nằm khác phía đối với điểm C

B. BÀI TẬP 8 Ở hình bên thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng ? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Hướng dẫn Đặt thước kẻ, sao cho cạnh của thước đi qua hai điểm B, C ta thấy cạnh của thước không đi qua điểm A Đặt thước kẻ sao cho cạnh của thước đi qua điểm M và điểm N, ta thấy thước cũng đi qua điểm A. Vậy M, N, A là ba điểm thẳng hàng.

Xem hình bên và gọi tên: a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Hướng dẫn Các điểm thẳng hàng :

A, E, B ; D, E, G; B, D, C Các điểm không thẳng hàng :

A, B, C ; A, E, G ; B, D, E ; B, D, G ;

B, C, E, A, B, D ; A, B, G ; B, C, G 10 Vē :

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng; b) Ba điểm C, E, K thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C, D. c) Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.

Hướng dẫn a) Ta có tất cả 6 trường hợp sau : M N M

P

+

—-

et Et

b) Có tất cả 2 trường hợp sau :

У р. м р м у Рум

Ď D E

+ С

CE

Е

Bf

te

11 Xem hình, điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

MR. N

a) Điểm ….. nằm giữa hai điểm M, N b) Hai điểm R, N nằm ….. đối với M c) Hai điểm ….. nằm khác phía đối với

| Hướng dẫn a) Điểm R nằm giữa hai điểm M, N b) Hai điểm R, N nằm cùng phía đối với M c) Hai điểm M, N nằm khác phía đối với R 12 Xem hình bên, gọi tên điểm: .

a a) Nằm giữa hai điểm M, P, b) Không nằm giữa hai điểm A, Q c) Nằm giữa hai điểm M, Q

Hướng dẫn a) Điển) nằm giữa hai điểm M, P là điểm N b) Điểm không nằm giữa hai điểm N, Q là điểm M c) Các điểm nằm giữa hai điểm M, Q là điểm N và điển P. 13 Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau :

a) Điểm M nằm giữa A, B và điểm N không nằm giữa A, B (ba điểm N, A, B thẳng hàng); b) Điểm B nằm giữa hai điểm A, N và điểm M nằm giữa hai điểm A, B

Hướng dẫn ai a A M B N

tntNA MB

Z

A M

B N b)

FH 14 Đố : Trên hình vẽ, ta có thể trồng được 12 cây thành 6

hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy trồng 10 cây mà được 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Hướng dẫn Trồng theo hình ngôi sao 5 cánh :

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
Đánh giá bài viết