I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

   Nắm được kế hoạch cá nhân và biết cách lập kế hoạch cá nhân.

1. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân .

– Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân bố thời gian để hoàn thành một công việc nhất định.

– Kế hoạch cá nhân giúp ta chủ động trong công việc để đạt hiệu quả cao.

– Có thói quen lập kế hoạch cá nhân là thể hiện một phong cách làm việc khoa học. Ngay khi còn là học sinh, các em cần có kế hoạch cá nhân trong học tập và công tác để thích ứng với con người trong thời đại ngày nay.

2. Cách lập kế hoạch cá nhân

– Ví dụ: Lập kế hoạch cá nhân về ôn tập môn Ngữ văn cuối học kì I

– Cách thức tiến hành:

(1) Chuẩn bị các thông tin, tài liệu cần thiết để lập kế hoạch.

(2) Định ra yêu cầu, nội dung, cách thức, thời gian,…

(3) Viết thành bản kế hoạch cá nhân.

– Tham khảo mẫu kế hoạch: 

                KẾ HOẠCH ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 

                  (Cuối học kì I, năm học 2006 – 2007)

Họ và tên:

Lớp:                                 Tổ: . . . .

1. Mục tiêu phấn đấu.

2. Nội dung và kế hoạch ôn tập

Môn  Nội dung ôn tập Cách thức tiến hành Biệ pháp cụ thể Thời gian
Văn
Tiếng Việt
Làm văn

   Dựa vào mẫu trên, các em có thể bổ sung, thêm bớt cho phù hợp với kế hoạch cá nhân của mình và ghi chi tiết vào các ô trống để thành bản kế hoạch hoàn chỉnh.

3. Ghi nhớ

Xem phần Ghi nhớ trong SGK.

II. LUYỆN TẬP

Gợi ý:

   Đây là bản kế hoạch cá nhân đơn giản để ghi những công việc hàng ngày của mình có tính chất lặp lại, chưa có các phần như mục tiêu phấn đấu, kế hoạch thực hiện, dự kiến kết quả đạt được,…

Gợi ý:

   Bản kế hoạch có đủ các mục cần thiết nhưng nội dung còn chung chung, không cụ thể, khó thực hiện. Các em cần bổ sung thêm cho bạn những phần cụ thể trong các mục thì bản kế hoạch mới có thể thực hiện được.

Gợi ý:

   Những thông tin cần thiết cho việc lập kế hoạch đã được nêu đầy đủ. Dựa vào đó, các em suy nghĩ và sắp xếp lại để giúp cho bạn lập kế hoạch cá nhân (có thể thêm phần Mục tiêu phấn đấu, Cách thức tiến hành. Thời gian học tập,…).

Nguồn website giaibai5s.com

Bài 17: Lập kế hoạch cá nhân
Đánh giá bài viết