I. DẤU TÍCH CỦA SỰ XUẤT HIỆN NHỮNG NGƯỜI

ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT NƯỚC TA? THỜI GIAN? ĐỊA

ĐIỂM?

Câu hỏi: Dấu tích những người đầu tiên trên đất nước ta xuất hiện cách nay bao lâu? Được tìm thấy ở đâu?

                                Trả lời câu hỏi

+ Cách nay hàng chục vạn năm đã có người Việt cổ sinh

sống.

+ Dấu tích hóa thạch của Người tối cổ được tìm thấy ở

hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyến (Lạng Sơn).

– Ở núi Đọ (Thanh Hóa) tìm thấy nhiều công cụ bằng đá

của người nguyên thủy cách đây khoảng 40 – 30 vạn năm.

– Ở hang kéo Lèng (Lạng Sơn) tìm thấy chiếc răng và mảnh

xương trán của Người tinh khôn.

II. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY VIỆT NAM TRẢI QUA

NHỮNG GIAI ĐOẠN NÀO?

Câu hỏi: Em hãy lập bảng thống kê các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy Việt Nam.

                               Trả lời câu hỏi

Giai đoạn Thời gian Địa điểm Công cụ lao động
Người tối cổ hàng chục vạn năm Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), núi Đọ (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai) Công cụ đá ghè đẽo thô sơ
Người tinh khôn 3-2 vạn năm Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang Bằgn đá cuội, được ghè đẽo ở rìa tạo thành lưỡi sắc
Người Hòa Bình-Bắc Sơn 12.000-4000 năm Hòa Bình, Lai Châu, Sơn la, Hà Giang Công cụ đá được cải tiến (mài) có thêm công cụ xương, sừng, đồ gốm
Người Phùng Nguyên – Hoa Lộc 4000-3500 – Phùng Nguyên (Phú Thọ)
– Hoa Lộc (Thanh Hóa), Lung Leng (Kon Tum)
Công cụ bằng đá, gốm, được mài nhẵn, công cụ bằng đồng xuất hiện.

III. NHỮNG ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN SỰ RA ĐỜI CỦA

NHÀ NƯỚC VĂN LANG VÀ NHÀ NƯỚC ÂU LẠC.

Câu hỏi: Nêu những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc?

                                  Trả lời câu hỏi

– Vùng cư trú: cách đây khoảng 4000 năm các bộ lạc Việt

cổ đã sống định cư thành các xóm làng ở vùng gò đồi trung

du, đồng bằng châu thổ các sông lớn ở Bắc Bộ và Trung

Bộ, cư dân ngày càng đông, quan hệ ngày càng mở rộng. 

– Cơ sở kinh tế: họ sống bằng nghề nông nguyên thủy

(trồng trọt và chăn nuôi).

 Nông nghiệp trồng lúa nước trở thành ngành kinh tế chính;

hàng năm người dân phải lo trị thủy, bảo vệ mùa màng.

Nghề luyện kim phát triển cao, con người làm được các

công cụ cần thiết cho sản xuất như lưỡi cày, lưỡi cuốc, rìu,

vũ khí (giáo, dao, mũi tên và nhiều sản phẩm khác như

trống đồng, đồ trang sức).

– Các quan hệ xã hội: hình thành sự phân biệt giàu nghèo,

nhu cầu hợp tác trong sản xuất, nhu cầu bảo vệ an ninh,

chống ngoại xâm.

Như vậy, 15 bộ lạc sinh sống ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

cần phải liên kết với nhau để trị thủy, chống lũ lụt, bảo vệ

mùa màng và chống giặc ngoại xâm đã đưa tới sự ra đời

của nhà nước Văn Lang.

IV. NHỮNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU CỦA THỜI | VĂN LANG – ÂU LẠC.

Câu hỏi: Nêu những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc.

                               Trả lời câu hỏi

Thời Văn Lang – Âu Lạc có nhiều công trình văn hóa

nhưng tiêu biểu nhất là Trống đồng và Thành Cổ Loa.

– Trống Đồng Đông Sơn là hiện vật tiêu biểu nhất thể hiện

sự phát triển của kĩ thuật đúc đồng thời Văn Lang – Âu

Lạc. Trống đồng vừa là nhạc cụ quan trọng nhất trong các

ngày lễ hội, vừa là vật thể hiện qua các hình hoa văn. Nhìn

vào đó ta có thể thấy được nền văn hóa vật chất và tinh

thần của thời kì đó.

– Thành Cổ Loa là một công trình kiến trúc đồ sộ, thể hiện

tài năng, sức sáng tạo của người Âu Lạc vừa có giá trị lịch

sử (kinh đô, khu quân sự) vừa có giá trị văn hóa to lớn.

Câu hỏi: Em hãy điền những sự kiện chính vào bảng dưới đây cho phù hợp với thời gian dựng nước và giữ nước của dân tộc ta? 

 

Thời kì đầu dựng nước và giữ nước  Những sự kiện chính
VII TCN
218 TCN
207 TCN
179 TCN

                                Trả lời câu hỏi

Thời kì đầu dựng nước và giữ nước  Những sự kiện chính
VII TCN Nhà nước Văn Lang ra đời
218 TCN Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần của người Tây Âu và Lạc Việt
207 TCN Thục Phán lập nước Âu Lạc. Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc thắng lợi
179 TCN Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của
An Dương Vương thất bại.
Câu hỏi: Những điểm giống nhau và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc

                                 Trả lời câu hỏi

– Giống nhau về tổ chức bộ máy nhà nước. 

+ Là tổ chức bộ máy nhà nước đầu tiên, còn sơ khai, đơn

giản, vua có quyền quyết định tối cao.

+ Giúp vua cai trị là các Lạc Hầu, Lạc Tướng. Lạc Tướng

đứng đầu các bộ; Bồ chính đứng đầu các chiềng, chạ.

– Khác nhau:

+ Nước Văn Lang đóng đô ở vùng trung du: Bạch Hạc

(Phú Thọ) ngày nay.

+ Nước Âu Lạc đóng đô ở vùng đồng bằng: Cổ Loa huyện

Đông Anh – Hà Nội.

+ Nhà nước Âu Lạc phát triển hơn, có thành Cổ Loa vừa là

kinh đô, trung tâm chính trị, kinh tế, vừa là công trình quân

sự độc đáo bảo vệ an ninh quốc gia, thể hiện trình độ phát

triển cao hơn.

+ Vua An Dương Vương có quyền lực cao hơn vua Hùng,

có quân đội mạnh được trang bị đầy đủ, đặc biệt là “nỏ

thần”.

Nguồn website giaibai5s.com

Bài 16. Ôn tập chương 1 buổi đầu lịch sử nước ta và chương 2 thời đại dựng nước: Văn Lang-Âu Lạc
Đánh giá bài viết