Bài 122: Luyện tập

Bài 122: Luyện tập

Bài 122
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
12
42
4
75
a)
Nam cùng các bạn đến vườn thú lúc mấy giờ?
b)
Nam và các bạn đến chuồng vọi lúc mấy giờ?
.
12 13
111
10
6300
7
6
5
d)
Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc mấy giờ?
Nam cùng các bạn đến chuồng hổ lúc mấy giờ?
A
e)
Nam và các bạn ra về lúc mấy giờ?
we
7
6
5
| 50 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
Giải a) Nam cùng các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ 30 phút. b) Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ. c) Nam cùng các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút. d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.
e) Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ. 2. a) Hà đến trường lúc 7 giờ, Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn? b) Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn?
Giải a) Hà đến trường sớm hơn Toàn.
b) Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc. 3. Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:
a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 — b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 — c) Em làm bài kiểm tra trong 35 – –
Giải a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ. b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút. c) Em làm bài kiểm tra trong 15 phút.

Bài 122: Luyện tập
Đánh giá bài viết