Bài 120 (tr. 47 SGK)

Đề bài

Thay chữ số vào dấu  để được số nguyên tố: 5∗ 9∗.

Giải:

Trong bảng số nguyên tố có 53, 59 là các số nguyên tố có dạng 5*

Trong bảng số nguyên tố có 97 là số nguyên tố có dạng 9*

Giaibai5s.com

Bài 120 (trang 47 sgk Toán 6 tập 1)
4.8 (96%) 5 votes