Bài 105 (tr. 97 SGK)

Đề bài

 Điền số vào ô trống cho đúng:

a

42

2

-26

0

9

b

-3

-5

7

-1

a : b

5

-1

Giải:

a

42

-25

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

 

7

-1

a : b

-14

5

-1

-2

0

-9

Giaibai5s.com

Bài 105 (trang 97 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết