Bài 102 (tr. 97 SGK)

Đề bài

 Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

Hướng dẫn:

Lưu ý: Cần nêu đủ các ước âm và ước dương.

Giải:

Ư(- 3) = {- 1; 2; -3; 3;} hoặc viết gọn là Ư(- 3) = {±1; ±3};

Ư(6) = {±1; ± 2; ±3; ±6);

Ư(11) = (±1; ±11};

Ư(- 1) = {±1}.

Giaibai5s.com

Bài 102 (trang 97 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết